Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND xã

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 KẾ HOẠCH SỐ 63/KH -UBND 03/06/2024 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NIÊN NĂM 2024
2 BÁO CÁO SỐ 188/BC- UBND 10/06/2024 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CCHC THÁNG 6 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
3 KẾ HOẠCH 57/KH- UBND 14/05/2024 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT TIẾP CÔNG DÂN, LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO VÀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2024
4 BÁO CÁO SỐ 153/BC- UBND 16/05/2024 ÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CACIR CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
5 BÁO CÁO SỐ 156/BC- UBND 20/05/2024 BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁH HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2024 XÃ HÒA MỸ ĐÔNG
6 QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/QĐ- UBND 22/04/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ HÒA GIẢI THÔN LẠC CHỈ
7 QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/QĐ- UBND 22/04/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ HÒA GIẢI THÔN PHÚ NHIÊU
8 QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/QĐ- UBND 14/02/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP MÔ HÌNH " TỔ HÒA GIẢI ĐIỂM" THÔN PHÚ THUẬN
9 QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/QSS- UBND 28/02/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP MÔ HÌNH " TỔ PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG" THÔN VẠN LỘC, XÃ HÒA MỸ ĐÔNG
10 QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/QĐ- UBND 22/04/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ HÒA GIẢI THÔN XUÂN MỸ
11 QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/QĐ- UBND 01/05/2024 QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN CÔNG NHẬN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
12 KẾ HOẠCH SỐ 55/ KH- UBND 01/05/2024 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
13 thông báo số 46/TB- UBND 16/04/2024 Thông báo về việc phân công thành viên BVĐ Thu ngân sách xã phụ trách địa bàn thôn năm 2024
14 BÁO CÁO SỐ 114/BC- UBND 18/04/2024 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác CCTTHC tháng 4 năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Đông
15 BÁO CÁO SỐ 112/BC- UBND 16/04/2024 Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ Cải cách hành chính tháng 4 năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Đông
16 BÁO CÁO SỐ 71/BC- UBND 17/03/2024 BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 3 NĂM 2024
17 KẾ HOẠCH SỐ 53/KH- UBND 02/04/2024 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI XÃ HÒA MỸ ĐÔNG NĂM 2024
18 BÁO CÁO SỐ 89/BC- UBND 26/03/2024 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THEO KẾ HOẠCH SỐ 16/KH- UBND NGÀY 17/01/2024 CỦA UBND HUYỆN VỀ CCHC NĂM 2024
19 THÔNG BÁO SỐ 28/TB- UBND 18/03/2024 THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ II NĂM 2024 CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ
20 KẾ HOẠCH SỐ 44/KH- UBND 20/03/2024 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỊCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
21 KẾ HOẠCH SỐ 33/KH- UBND 03/03/2024 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
22 KẾ HOẠCH SỐ 28/KH- UBND 26/02/2024 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024 TRÊN ĐẠI BÀN XÃ
23 KẾ HOẠCH SỐ 25/KH- UBND 20/02/2024 KẾ HOẠCH TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024
24 BÁO CÁO SỐ 34/BC- UBND 19/02/2024 BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 02 NĂM 2024 TRÊN ĐẠI BÀN XÃ HÒA MỸ ĐÔNG
25 BÁO CÁO SỐ 09/BC- UBND 18/01/2024 BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 01 NĂM 2024 TRÊN ĐẠI BÀN XÃ HÒA MỸ ĐÔNG
26 KẾ HOẠCH SỐ 13/KH- UBND 28/01/2024 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC XÃ HÒA MỸ ĐÔNG NĂM 2024
27 KẾ HOẠCH SỐ 15/KH- UBND 29/01/2024 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ NĂM 2024
28 KẾ HOẠCH SỐ 21/KH- UBND 31/01/2023 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA MỸ ĐÔNG
29 CÔNG VĂN SỐ 09/UBND 22/01/2023 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 39-CT/TU NGÀY 15/12/2023 CỦA TỈNH ỦY PHÚ YÊN
30 CÔNG VĂN SỐ 47/ UBND 18/10/2022 CÔNG VĂN CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA NHIỄM BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ Ở ĐỘNG VẬT
31 BÁO CÁO SỐ 284/BC-UBND 18/10/2022 BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/ 2022
32 KẾ HOẠCH SỐ 117/KH-UBND 18/10/2022 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
33 KẾ HOẠCH SỐ 116/KH- UBND 03/10/2022 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2022
34 CÔNG VĂN SỐ 136/UBND 02/10/2022 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
35 CÔNG VĂN SỐ 130/UBND 29/09/2022 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH NĂM 2022
36 KẾ HOẠCH SỐ 108/KH-UBND 21/09/2022 KẾ HOẠCH TỰ KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
37 Báo cáo số 243/BC- UBND 07/09/2022 TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III, NĂM 2022
38 Số 244/BC- UBND 08/09/2022 TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN kIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III, NĂM 2022
39 báo cáo số 153/BC- UBND 13/06/2022 Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của xã Hòa Mỹ Đông
40 KÊ HOẠCH SỐ 93/KH- UBND 12/07/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình cải cách hành chính " Hướng dẫn tỏ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công" tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Hòa Mỹ Đông
vanbanhuyen
 
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 1,395

Hôm qua: 1,699

Tháng hiện tại: 16,767

Tháng trước: 24,480

Tổng lượt truy cập: 332,372

BÁO CÁO SỐ 188/BC- UBND

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CCHC THÁNG 6 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Thời gian đăng: 12/06/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:2

KẾ HOẠCH SỐ 63/KH -UBND

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NIÊN NĂM 2024

Thời gian đăng: 12/06/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:5

BÁO CÁO SỐ 156/BC- UBND

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁH HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2024 XÃ HÒA MỸ ĐÔNG

Thời gian đăng: 23/05/2024

lượt xem: 47 | lượt tải:15

BÁO CÁO SỐ 153/BC- UBND

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CACIR CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Thời gian đăng: 23/05/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:13

KẾ HOẠCH 57/KH- UBND

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT TIẾP CÔNG DÂN, LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO VÀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2024

Thời gian đăng: 23/05/2024

lượt xem: 55 | lượt tải:8
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây