Hiểu và làm tốt công tác dân vận

Thứ tư - 17/10/2018 07:14 301 0

Cách đây 69 năm, Bác Hồ đã viết bài “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật, số 120, ngày 15/10/1949. 69 năm đã trôi qua, bài báo vẫn còn nguyên giá trị và vô cùng thiết thực đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Bài báo nêu rõ bản chất, nhiệm vụ, phương hướng công tác dân vận và trách nhiệm, tác phong của cán bộ, đảng viên đối với công tác vận động nhân dân.

trao ky niem chuong
Đ/c Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao kỷ niệm chương
vì sự nghiệp dân vận cho cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy (ảnh Bá Vĩnh)

Ngày 14/10/1999, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là Ngày dân vận của cả nước. Hành động có ý nghĩa thiết thực nhất trong Ngày dân vận của cả nước hằng năm là mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải học lại bài báo “Dân vận” của Bác Hồ và vận dụng vào công việc hàng ngày. Trong bài báo “Dân vận”, Bác Hồ đã chỉ rõ: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho”. Như vậy, đối tượng của công tác dân vận là nhân dân, mục tiêu của công tác dân vận là mục tiêu chung của cách mạng.

Thấm nhuần truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, tư tưởng “nước lấy dân làm gốc” của cha ông ta trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cao vai trò của công tác dân vận,