LỄ ĐẶT VÒNG HOA VÀ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI BIA CHIẾN CÔNG CẦU CHÁY VÀ NHÀ BIA GHI TÊN LIỆT SĨ XÃ