Cách mạng Tháng Mười Nga mãi là động lực cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì sự công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội

Thứ hai - 05/11/2018 01:58 271 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế(1).

cmtmnga

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917) đã đánh dấu một bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử nước Nga, đi vào lịch sử nhân loại với tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, giai cấp công nhân và nông dân đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, thành lập một nhà nước kiểu mới, nhà nước của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là động lực mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh chống lại áp bức, bóc lột của giai cấp phong kiến, tư sản, tự cứu lấy mình và giải phóng mình mà còn là nhân tố thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển. Nhờ đó, giai cấp vô sản vững tin bước lên vũ đài chính trị với tư cách là giai cấp trung tâm của thời đại, đưa phong trào cách mạng từ châu Âu lan tỏa nhanh và mạnh sang châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh.

Ở Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga có sức lan tỏa to lớn. Sau bao năm tìm đường cứu nước, tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. Luận cương đã vạch ra đường lối cơ bản cho phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, giải đáp cho Người về con đường giành độc lập dân tộc và tự do cho đồng bào Việt Nam mà Người đang tìm kiếm bấy lâu nay. Người khẳng định: “Ngọn đuốc lý luận Mác - Lênin và kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”(2).  Từ việc xác định con đường cứu nước đúng đắn, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin. Qua đó Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi ra đời Đảng đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; tiếp đến giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Khi hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ, các thế lực thù địch phủ nhận mọi thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga và đả kích chủ nghĩa Mác - Lênin, nhưng lý tưởng xã hội chủ nghĩa theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn còn nguyên giá trị. Những âm mưu, thủ đoạn chống phá chủ nghĩa xã hội của các thế lực thù địch trong nhiều thập kỷ qua càng làm nổi bật tầm vóc, ý nghĩa và giá trị thời đại của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại.

Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau các sự kiện chính trị xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Đảng ta kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nguyên tắc chỉ đạo sự nghiệp đổi mới được Đảng ta luôn quán triệt: Đổi mới trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội; trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục tiêu, con đường đã chọn. Trong các kỳ đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X, XI, XII, Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Nhờ đó, qua hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nước nghèo, chậm phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

101 năm (7/11/1917 - 7/11/2018) đã trôi qua, nhưng giá trị và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn mang tính thời đại sâu sắc và đang tiếp tục soi sáng con đường đi lên của các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam.

(1) – Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN.2009, t. 12, tr . 300.

(2) - Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, HN.2000, t. 9, tr. 314.

Hồng Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

vanbanhuyen
 

KẾ HOẠCH SỐ 78/KH- UBND

KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CCHC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA MỸ ĐÔNG NĂM 2024

Thời gian đăng: 25/06/2024

lượt xem: 114 | lượt tải:17

KẾ HOẠCH SỐ 77/KH- UBND

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA MỸ ĐÔNG

Thời gian đăng: 25/06/2024

lượt xem: 58 | lượt tải:10

BÁO CÁO SỐ 210/BC- UBND

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCTTHC THÁNG 6 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA MỸ ĐÔNG

Thời gian đăng: 25/06/2024

lượt xem: 94 | lượt tải:15

BÁO CÁO SỐ 209/BC- UBND

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC QUÝ II NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA MỸ ĐÔNG

Thời gian đăng: 25/06/2024

lượt xem: 103 | lượt tải:18

BÁO CÁO SỐ 188/BC- UBND

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CCHC THÁNG 6 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Thời gian đăng: 12/06/2024

lượt xem: 153 | lượt tải:16
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 1,389

Hôm qua: 2,208

Tháng hiện tại: 26,270

Tháng trước: 38,132

Tổng lượt truy cập: 380,007

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây