BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2023- 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA MỸ ĐÔNG

Thứ ba - 23/05/2023 04:56 113 0
Thôn dân cư là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của thôn phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của các thôn dân cư.
Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025 là cuộc vận động chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xã; nhân dân lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, lối sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thôn dân cư.  
Việc tiến hành bầu cử Trưởng thôn lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của các thôn trên địa bàn toàn xã; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
Bầu cử trưởng thôn phải được tiến hành dân chủ, công khai; đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được vai trò, vị trí, cơ sở pháp lý cho trưởng thôn quản lý, điều hành thật sự có hiệu quả hơn.
Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2025 được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bầu cử trực tiếp là cử tri đại diện hộ gia đình trực tiếp bỏ phiếu bầu ra trưởng thôn. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri đại diện hộ gia đình phải tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu. Trừ trường hợp đặc biệt, cử tri không thể viết được phiếu bầu, thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Người được nhờ viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri nhờ viết; Nếu vì tàn tật cử tri không thể tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu được thì nhờ người khác bỏ hộ.
Cuộc bầu cử trưởng thôn dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành thống nhất vào ngày  21/5/2023 diễn ra đồng loạt trên địa bàn 4 thôn: thôn Lạc Chỉ, Xuân Mỹ, Phú Nhiêu và Vạn Lộc.
Kết quả kiểm phiếm như sau:
- Đồng chí Lê Văn Tài(Thôn Vạn Lộc) đạt 98,59%.
- Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (Thôn Lạc Chỉ) đạt 95,46 %
- Đồng chí Phan Tấn Đầm (Thôn Xuân Mỹ) đạt 93,53%
- Đồng chí Lê Bá Nước (Thôn Phú Nhiêu) đạt 97,98%.
hhhh

4444

4444

444

https://f16-zpc.zdn.vn/115643842960474829/ec1d6529c5151b4b4204.jpg
Một số hình ảnh Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023- 2025 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Đông

 

Tác giả bài viết: KIM KHA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết